De brancheorganisatie voor boekhandels

Wie zijn wij

De Koninklijke Boekverkopersbond is de brancheorganisatie voor de boekhandel. De bond behartigt de belangen van de spil in het web, de boekverkoper, en werkt in co-creatie met zijn leden aan de implementatie van vernieuwingsprojecten in de steeds veranderende markt. De bond zet zich actief in voor een ondernemende, klantgerichte branche, die online mogelijkheden benut die naadloos integreren met de winkel. De KBb neemt het voortouw in bedrijfseconomische informatievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan een gezonde, georganiseerde en innovatieve branche.

De KBb huisvest de Boekenbon b.v., uitgever van de Boekenbon, een van de effectiefste middelen als het gaat om leesbevordering. De bond is bovendien initiatiefnemer van Boek & Bedrijf, de adviesdienst voor het boekenvak. Met trainingen en opleidingen gericht op groei in omzet, traffic en opbouw van klantdata, houdt deze adviesdienst de boekhandel bij de tijd. Focus binnen het programma is het praktijkgerichte vernieuwingstraject Boekondernemer van de Toekomst.

Ledenvoordelen

Meer informatie en lid worden

Agenda

1 januari t/m 31 december Jaar van het Boek
3 t/m 19 juni Spannende Boeken weken
7 en 21 juni Training sturen op cijfers
12 juni Uitreiking Prijs van de
Nederlandse Kinderjury
19 juni Vaderdag
22 juni Midzomerkinderboekenborrel:
uitreiking Zilveren Griffels,
Penselen en Paletten
9 juli t/m 21 augustus Schoolvakantie Midden
16 juli t/m 28 augustus Schoolvakantie Noord
23 juli t/m 4 setember Schoolvakantie Zuid
29 augustus Training situationeel leiderschap

JvhB16_Logo-cirkel_rood_231

Recent nieuws

Deze week elke dag informatie over de Landelijke Klantenkaart

Platform www.readr.nl ondersteunt klantenkaart én boekverkopers. U hebt er al over kunnen lezen in deze nieuwsbrief, maar nu is het dan zover: de Landelijke Klantenkaart gaat van start. Om dat alles zo goed mogelijk te begeleiden en in volgende fasen ondersteuning te geven is een digitaal platform opgericht: www.readr.nl.

Nieuwe regeling Eigen Risico WGA

Aanvraag eigenrisicodrager moet vóór 1 oktober binnen zijn. Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als ze gedurende twee jaar ziek zijn, krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV voert de WIA uit maar de kosten komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt daarvoor WIA-premie.

Gratis naar de Frankfurter Buchmesse

Vlaanderen en Nederland eregast. U ook? Het is een eer om speerpunt te zijn op de Frankfurter Buchmesse. Nederland en Vlaanderen zijn het dit jaar samen. En u kunt er bij zijn. Gratis! Onze aanbieding van vorige maand is nog steeds geldig. Dus: als KBb-lid hebt u recht op gratis toegangskaarten.

Meer nieuws »De Koninklijke Boekverkopersbond schept samen met zijn leden voorwaarden voor profijtelijk ondernemen en levert toegevoegde waarde voor de continuïteit en vitaliteit van de boekenbranche. We werken op basis van diverse beleidsspeerpunten en zetten ons actief in voor een innovatieve en klantgerichte branche. Om de belangen van het boekenvak optimaal te behartigen, werken we nauw samen met organisaties die een belangrijke rol spelen in de branche.

ORGANISATIE