Amazon website

Europese Commissie aanvaardt toezegging webwinkel

De Europese Commissie heeft de toezegging van Amazon aanvaard dat het bedrijf bepaalde clausules in de overeenkomsten met uitgevers verwijdert. Daarmee is volgens de commissie de vrees vervallen voor oneerlijke concurrentie door Amazon.
Het handelde allemaal om de verplichting dat uitgevers dezelfde of gunstiger voorwaarden moesten aanbieden aan Amazon ten opzichte van andere e-bookwinkels.
De commissie begon haar onderzoek in 2015, toen er zorgen ontstonden over de beperkingen die Amazon oplegde aan uitgevers. Naast kortingen ging het daarbij ook om afwijkende verschijningsdata en commissiegelden. Door het terugdraaien van de bepalingen van Amazon krijgen de uitgevers meer armslag, zo zegt de Europese Commissie.
Uitgevers mogen hun contract met Amazon ontbinden als daarin een clausule staat over het bedingen van hogere korting dan bij een concurrent.