Veel gestelde vragen2019-01-05T11:47:26+00:00

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering van de KBb wordt gehouden op 11 juni 2018. Plaats en precieze aanvangstijd zijn nog niet bekend. Houd nieuwsbrief en onze sociale media kanalen hiervoor in de gaten.
De notulen kunt u uiterlijk één maand voor aanvang van de ALV downloaden via ‘Mijn KBb’ » 

Omzetopgave

U heeft van de KBb een mailtje ontvangen met daarin het verzoek om uw omzetopgave 2017 in te vullen op het KBb-ledenportaal.
In het portal wordt gevraagd naar de boekenomzet 2017 inclusief de boekenomzet van uw eventuele filialen. In het geval u onlangs uw boekhandel heeft geopend of een bestaande boekhandel heeft overgenomen, neemt het bestuur genoegen met een reële inschatting van de te realiseren omzet. Deze gegevens staan in uw ondernemersplan of bepaalt u op basis van de gerealiseerde omzet van de voormalig eigenaar.
In dit mailtje vindt u ook de gegevens waarmee u kunt inloggen op het KBb-ledenportaal. In dit portaal kunt u uw omzetopgave doorgeven en uw algemene bedrijfsgegevens controleren.
U vindt hier onze handleiding.
De KBb vraagt elk jaar zijn leden op een opzetopgave in te vullen. Op basis van deze opgave wordt niet alleen de contributie bepaald maar ook het aantal stemmen, dat van doorslag kan zijn bij de stemmingen tijdens ALV.

Dankzij uw omzetopgave en uw contributie kan de KBb onverminderd door kan gaan met activiteiten zoals het afsluiten van de cao, de Wet op de vaste boekenprijs, het lobbyen voor het lage Btw-tarief en tegen piraterij, het behartigen van de belangen bij CB en CPNB.

U heeft per mail inloggegevens ontvangen voor het KBb-ledenportaal. In dit portaal kunt u uw omzetopgave doorgeven en uw algemene bedrijfsgegevens controleren. U vindt hier de handleiding.
Data schoon campagne2017-04-03T10:56:01+00:00
Digitale omzetopgave2017-04-03T10:56:07+00:00
Wanneer is de aankomende ALV?2017-04-03T10:56:15+00:00

Wanneer de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is, kunt u zien in agenda.

Wachtwoord vergeten2015-08-18T12:53:45+00:00

Afgeschermde deel
Volg deze procedure

Leden-forum
Volg deze procedure

Waar vind ik de bijlage ALV?2015-08-18T12:54:01+00:00

Alle bijlage van de Algemene Ledenvergaderingen vindt u in het afgeschermde deel.