Algemene Leden Vergadering

Wanneer de Algemene Ledenvergadering 2018 van de KBb wordt gehouden is nog niet bekend. Houd nieuwsbrief en onze sociale media kanalen hiervoor in de gaten.
De notulen kunt u uiterlijk één maand voor aanvang van de ALV downloaden via ‘Mijn KBb’ » 

Omzetopgave

U heeft per mail inloggegevens ontvangen voor het KBb-ledenportaal. In dit portaal kunt u uw omzetopgave doorgeven en uw algemene bedrijfsgegevens controleren. U vindt hier onze handleiding.
De KBb vraagt elk jaar de omzetgegevens van zijn leden op om de hoogte van de contributie vast te stellen. Deze omzetgegevens betreft de totale Nederlandse bedrijfsomzet in boeken (Algemeen, Studie en Wetenschappelijk) over het voorgaande kalenderjaar van de winkel.

Dit jaar hebben wij de omzetopgave 2016 ook nodig voor de berekening van uw dividenduitkering.

Indien wij voor 31 december 2017 niet aan u hebben kunnen uitbetalen omdat er niet voldaan is aan de voorwaarden, komt uw recht op dividend over 2016 en 2017 definitief te vervallen.

U heeft per mail inloggegevens ontvangen voor het KBb-ledenportaal. In dit portaal kunt u uw omzetopgave doorgeven en uw algemene bedrijfsgegevens controleren. U vindt hier de handleiding.

Dataschoon

U heeft per mail inloggegevens ontvangen voor het KBb-ledenportaal. In dit portaal kunt u de algemene bedrijfsgegevens controleren die bij ons bekend zijn. Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij de KBb en in de markt is het belangrijk dat u deze controleert.

U vindt hier de handleiding.

Wanneer de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is, kunt u zien in agenda.

Afgeschermde deel
Volg deze procedure

Leden-forum
Volg deze procedure

Alle bijlage van de Algemene Ledenvergaderingen vindt u in het afgeschermde deel.