Aanpassing Wet ivm BTW-verhoging

Prinsjesdag (350x200)

Het kabinet heeft vandaag, op Prinsjesdag, bekendgemaakt dat het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent gaat. Deze verhoging gaat in per 1 januari 2019.

Wat betekent dit?

Op basis van de Wet op de Vaste Boekenprijs stellen uitgevers en importeurs een prijs vast voor boeken in de Nederlandse taal. Een vastgestelde prijs kan vervolgens na verloop van een half jaar door de uitgever of de importeur worden aangepast. In de praktijk wordt een prijs vastgesteld en bekendgemaakt als consumentenprijs, oftewel het verkoopbedrag inclusief btw. Dit leidt ertoe dat bij een verhoging van de BTW meer BTW moet worden afgedragen dan waarmee rekening is gehouden bij het vaststellen van de prijs, hetgeen resulteert in een vermindering van de waarde van de boeken met een vastgestelde prijs die u op 31 december 2018 op voorraad hebt.

Aanpassing Wet Vaste Boekenprijs

Om het mogelijk te maken deze waardevermindering te neutraliseren wordt aan artikel 5 van de wet een lid toegevoegd. Deze aanpassing houdt in dat uitgevers en importeurs – in geval van een btw-aanpassing – de mogelijkheid krijgen om een vastgestelde prijs eerder dan na verloop van een half jaar te wijzigen. Deze prijsaanpassing is uitsluitend toegestaan om het effect van een btw-wijziging te kunnen verdisconteren. In geval van een BTW-verhoging zal het derhalve gaan om een verhoging van de vaste prijs. De uitgever of importeur heeft bij het aanpassen van de prijs de mogelijkheid om de aangepaste prijs af te ronden op een bruikbaar bedrag.

Wat kunt u doen als boekverkoper?

U hebt als boekverkoper niet de mogelijkheid om de prijs van een boek met een vastgestelde prijs zelf aan te passen. Dit is de bevoegdheid van de uitgever of importeur. De uitgever bepaalt ook het moment waarop de prijsaanpassing ingaat. U dient ingaande 1 januari aanstaande als boekverkoper wel rekening te houden met verhoging van vaste prijzen. Zie daarvoor de website van het CvdM. Van boeken waarvoor geen vastgestelde prijs geldt, mag u vanzelfsprekend zelf de verkoopprijs bepalen.

In oktober zal de KBb een checklist verspreiden onder boekverkopers zodat u weet waar u op moet letten en wat u nog kan doen voor 1 januari.

2019-01-05T11:47:30+00:0018-09-2018|Nieuws|