ALV en omzetopgave website 4

Kom meebeslissen over uitkering CB-dividend

Op 12 juni a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de KBb plaats. Belangrijk onderwerp is de stemming over de verdeling van het CB-dividend. Voor de besluitvorming is een quorum nodig en daarom roepen wij alle leden op om de datum in uw agenda vast te leggen en de vergadering bij te wonen. Net zoals vorig jaar het geval was, is het een vereiste dat minimaal 10% van de leden hun stem uitbrengen voor het besluit tot verdeling van het CB-dividend. Stemmen kunt u doen door ofwel zelf naar de ALV te komen ofwel een ander lid volmacht te geven namens u te stemmen.

De vergadering wordt gehouden bij Inn Style in Maarssen. Aanvang na het middaguur.

Geef uw omzet door en controleer uw bedrijfsgegevens

Binnenkort ontvangt u van ons een bericht waarin wij u verzoeken om uw omzetopgave te doen via het Boekbond-portaal. We vragen u ook om uw bedrijfsgegevens te controleren. De omzetopgave is nodig voor berekening van uw contributie én voor het vaststellen van uw persoonlijke dividenduitkering. Het verzoek is om deze gegevens uiterlijk 30 april 2017 in te vullen. Zonder de gegevens is het niet mogelijk om aan u dividend uit te keren. In het bericht dat wij sturen treft u alle gegevens aan om in te loggen, en een handleiding.