Beste ondernemers,

Heeft u dat ook? Het gevoel dat je in een nare film leeft, en met je naasten en half Nederland om 19 uur een persconferentie kijkt van twee keurige politici. Nog geen jaar geleden had geen mens geloofd dat we in deze tijd zijn aanbeland.

Graag doe ik u verslag van het bureau van de Boekverkopersbond. We beleven, net als u, wederom crisisweken. Al lijkt het bijna alsof het went, elke dag updates en nieuwe instructies. Vandaag sprak ik wederom met het ministerie van OCW over de situatie waarin de boekverkopers zich bevinden. Er zijn zorgen, er zijn zieken op de vloer, klanten met weinig begrip.

En tegelijk spreek ik in zo’n overleg ook vertegenwoordigers van podiumkunsten, festivals, musea, dansscholen en zoveel andere culturele sectoren. Wat opvalt is de kalmte en de solidariteit. De betrokken ambtenaren vragen door en zoeken naar hoe ze kunnen ondersteunen. Het was een goed gesprek, met daadkracht en steun. Binnenkort hoop ik u meer nieuws te brengen van de steunmaatregelen die in voorbereiding zijn.

Bovenal zal ik u gaan voorstellen hoe de Boekverkopersbond gaat helpen om uw vragen te bundelen, te vertalen in aanvragen en een ingang te geven bij instanties. We bereiden ook hulp voor uzelf voor, in de vorm van vraagbaak voor deze gekke tijd met forse impact. Het is belangrijk dat u toekomt aan uzelf, steun zoekt en vindt, voldoende ontspanning vindt en vooral: op de been blijft.

U heeft ook gelezen dat minister Wiebes samen met de veiligheidsregio’s met de detailhandel heeft gesproken over de handhaving op de winkelvloer. Wij volgen deze gesprekken intensief. Verderop in deze nieuwsbrief hebben wij de belangrijkste acties uit de persconferentie voor u op een rij gezet.

We gaan onvermijdelijk nog bijzondere weken tegemoet. En dat dit allemaal langer gaat duren dan we dit voorjaar dachten, is inmiddels ook zeker. Ik wens u allen veerkracht en ondernemerslust. En ik heb een vast geloof in de gedrevenheid van u allen en in de waarde van de boekhandel voor jong en oud. Ik meld mij spoedig opnieuw.

Voorwaarts maar weer,
mede namens bestuur en raadsleden,

Anne Schroën
schroen@boekbond.nl