Beste boekverkopers,

Van velen van jullie horen we positieve berichten: er komen veel klanten over de vloer en de omzet is flink hersteld. Ook de aankomende Boekenweek geeft perspectief en er worden veel activiteiten georganiseerd – onder de huidige maatregelen echt bijzonder om te zien hoe creatief iedereen is. Chapeau voor jullie doorzettingsvermogen en opgewekte humeur!

CB en dividend
Eerder vandaag werd het jaarverslag van CB gepubliceerd. Het verheugt het bestuur van KBb jullie te laten weten dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders CB afgelopen donderdag heeft besloten tot uitbetaling van dividend over 2019 en 2020. Dat betekent dat de leden van KBb, onder voorwaarden, uitbetaling van dividenden over deze jaren tegemoet kunnen zien. Voordat KBb tot uitbetaling over kan gaan, is er een aantal besluiten te nemen.

Zo wordt op de komende ALV van KBb van 21 juni a.s. een besluit genomen worden over de verdeelsleutel van beide jaardividenden. Om snel tot uitbetaling over te kunnen gaan, bereiden we bij KBb al zoveel mogelijk voor.

Daar is uw hulp bij nodig:

  • Stuurt u ons per ommegaande de omzet van 2020 door? Dan kunnen we per lid de jaarcontributie 2021 vaststellen.
  • Vaststelling van uw dividend wordt bepaald op de CB-aansluitnummers die u gebruikt voor uw winkel(s). Houd u daarom uw mail in de gaten, het is mogelijk dat wij u vragen stellen indien er wijzigingen zijn op uw aansluitnummer(s).

Factuur CPNB-bijdrage
Onlangs heeft u de factuur voor uw bijdrage aan de CPNB ontvangen. Helaas blijkt nu dat wij onze berekening gebaseerd hebben op een onjuiste oplage van het Kinderboekenweekgeschenk. Dat betekent dat ruim 200 leden een correctiefactuur zullen ontvangen, deze worden in de loop van deze week verstuurd. In alle gevallen gaat het factuurbedrag omlaag. Onze excuses voor deze verwarring. Helaas wordt KBb extra belast met ruim 8.000 EUR van de bijdrage, die niet meer elders gefactureerd kan worden. We onderzoeken hoe het mogelijk is dat deze foutieve informatie in omloop is gekomen.

Tot slot wensen wij jullie allen een goede Boekenweek toe. We hopen enorm dat het veel plezier en – vooral – omzet zal brengen. Voor schrijvers, vertalers, uitgevers, maar vooral voor jullie en alle mensen die in de winkels staan en (eindelijk!) weer volop klanten kunnen helpen en spreken. Ondertussen blijven we bij KBb paraat, ook in de Haagse lobby. We hopen zeer dat de minister van OCW, mevrouw Ingrid van Engelshoven, die zoveel belangstelling en zorg voor de boekhandels heeft getoond, dit nu ook vertaalt in materiële zin. Zodra daarover meer duidelijkheid is, laten we dit horen.

Voorwaarts, en hartelijks, Anne

P.S. Denken jullie aan de steunmaatregel van het Letterenfonds? De bijdrage per optreden van € 500 is bedoeld om de boekhandels te helpen, maak er vooral gebruik van!