De Tweede Kamer heeft op dinsdag 29 september ingestemd met het voorstel van minister Van Engelshoven van OCW om de Wet vaste boekenprijs voor vier jaar te continueren. De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en Koninklijke Boekverkopersbond zijn blij met de voortzetting van deze wet die zeker in deze tijden van vitaal belang is voor een bloeiend boekenlandschap.

De Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) wordt elke vier jaar geëvalueerd. Bij deze evaluatie bleek brede steun voor dit instrument bij de minister, de Raad voor Cultuur en bij de Tweede Kamer.

Minister Van Engelshoven constateerde eerder (naar aanleiding van de rapportage over het door Significant/Ape en Dialogic uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de werking van de wet) dat de Wvbp een blijvend, effectief instrument is dat bijdraagt aan een pluriform aanbod en brede beschikbaarheid van boeken, ook op literair-cultureel gebied. De minister werd daarin ondersteund door de Raad voor Cultuur.

Anne Schroën, bestuurslid KVB en directeur Koninklijke Boekverkopersbond: “Dit zijn bijzonder zware tijden voor iedereen in het boekenvak. Uit de wetsevaluatie blijkt onder meer hoe belangrijk grote, breed gesorteerde boekhandels zijn tijdens de eerste cruciale weken na het uitkomen van een nieuwe titel. Juist deze winkels hebben het momenteel erg zwaar. De Nederlandse boekhandels zijn heel blij dat de Wvbp blijft bestaan. De wet zorgt ervoor dat auteurs, uitgevers en boekhandels in nauwe samenwerking een breed assortiment kunnen blijven aanbieden.”

Martijn David, bestuurslid KVB en Algemeen Secretaris Groep Algemene Uitgevers: “Een doel van de Wvbp is om uitgevers in staat te stellen een breed en divers samengesteld titelaanbod uit te blijven geven. Uit eerder onderzoek blijkt dat uitgevers en boekverkopers de kruissubsidiëring tussen bestsellers en andere titels daadwerkelijk inzetten om een pluriform Nederlandstalig assortiment aan te bieden. De Wvbp dient daarmee een maatschappelijk en cultureel belang. Wij delen de zorg van de minister en vele anderen over de daling van de leesvaardigheid en het leesplezier bij met name jongeren. Het boekenvak ziet de urgentie van dit probleem en levert een belangrijke bijdrage om meer mensen te laten lezen.”

Hier vindt u het volledige persbericht: Persbericht Derde evaluatie Wvbp