Boekenweek 2017 website

‘Herman Koch en Connie Palmen trokken de kar’

De Boekenweek is afgelopen zondag afgesloten met de traditionele gratis treinreis met het Boekenweekgeschenk. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Als dat maatgevend is voor de verkoop dan is tevredenheid op zijn plaats, maar echt inzicht in de verkoopaantallen en omzet is er nu nog niet.

In Boekblad zegt een aantal winkels dat er een bescheiden plus te noteren valt. In een week waarin vier boekhandels in Amsterdam meedelen te stoppen, is dat een positief geluid.

Het thema Verboden Vruchten leidde, zoals af te lezen valt aan reacties van uitgevers en boekhandelaren op sociale media, niet tot al te groot enthousiasme. Het aantal op het thema gerichte titels was dan ook beduidend minder dan in andere jaren.

Directeur Ad Peek van Van der Velde zegt in Boekblad dat uitgevers te veel focussen op het najaar, ‘terwijl de Boekenweek staat of valt met het aanbod’. Hans Peters van Dekker van der Vegt constateerde dat door het verschuiven van de Boekenweek de aanloopperiode langer was. Klanten stelden hun aankoop uit tot de Boekenweek, en dat drukte licht op de verkopen in maart. Hij vindt dat Herman Koch en Connie Palmen ‘dit keer de kar hebben getrokken’.

Gelukkige bijkomstigheid was dat het DWDD-panel afgelopen dinsdag weer vier titels mocht presenteren. Dat heeft voor extra aanloop gezorgd.

De KBb hoopt dat de verkoop in de Boekenweek goed is verlopen het wacht in spanning het uiteindelijke CPNB/GfK-overzicht af.