Beste boekverkopers,

Vandaag kan ik u het heuglijke nieuws brengen dat KBb erin geslaagd is om met Novaka (brancheorganisatie voor de kantoorvakhandel) te komen tot een nieuwe cao voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel, waaraan ook vakbond CNV zojuist zijn instemming heeft gegeven. De totstandkoming van deze afspraken was een intensief traject. Ik ben vooral verheugd om u te melden dat we erin geslaagd zijn om de zondagstoeslag terug te brengen naar 50%. Dat punt, en ook de uitwerking van het DI-budget, was er de reden voor dat KBb in het voorjaar van 2018 de onderhandelingstafel verliet. Dat was geen plezierige stap, maar de standpunten lagen toen te ver uiteen. Het was goed om te merken dat betrokken partijen steeds de deur openlieten voor de terugkeer van KBb aan deze tafel. En bij aanvang van de gesprekken werd goed en constructief gehoor gegeven aan de onderhandelingspunten vanuit KBb, die opgehaald waren bij eerdere ledenraadpleging. Het is daarom van belang te melden dat zowel op de zondagstoeslag als op de eenduidigheid bij uitkering van het DI-budget (per 2020 over kalenderjaar 2019) overeenstemming is bereikt. Bestuur en ledenraad stemden unaniem in met dit akkoord. Het geeft aan dat onze branche het van belang vindt om de medewerkers onder de vlag van een cao te laten werken. Graag verwijs ik u  voor dit moment naar de akkoordtekst en nieuwe loontabel.

Let u graag op de komende nieuwsbrieven, waarin wij de praktische gevolgen voor u (bijvoorbeeld bij salarisberekening over de septembermaand) uiteen zullen zetten. Ook krijgt u gelegenheid om in te tekenen op de cao brochure voor uw medewerkers, welke naar verwachting in september verspreid zal worden.

Tot slot wens ik u een goede verkoopstart van dit najaar.

Met hartelijke groet,

Mede namens allen van het bureau KBb,

Anne Schroën