Column Anne

VJ6D0507 Foto Anne Schroën web

Beste boekverkopers,

Mijn eerste ALV ligt alweer anderhalve week achter ons. Het was een bijzondere dag, voorafgegaan door intensieve voorbereiding. De gesprekken en afstemming met ledenraad en bestuur verliepen in de weken ervoor in goede verstandhouding met kritische en zorgvuldige blik. Natuurlijk was het nieuw voor mij, deze veelheid aan onderwerpen waarover op een ALV toelichting wordt gegeven. En waar ook verantwoording wordt afgelegd over gevoerd beleid, financiën en strategische richting. Inmiddels staan de eerste stukken voor u klaar op het beveiligde deel van de KBb-site, uw blik en mening is nodig.

Terugkijkend ben ik trots op het team waarmee we deze dag voor de leden mogelijk hebben gemaakt, ben ik tevreden over de samenwerking met bestuur- en raadsleden én bovenal ben ik blij met de komst van zovelen.

Hier tot besluit mijn openingswoorden van de ALV: “Ik wil graag beginnen met het motto van de 49e Poetry International Festival te Rotterdam: ‘Een ontmoeting met een gedicht is niet zonder gevaar. Het kan zomaar zijn dat die regels je je leven lang bijblijven. Voor je het weet ben je een ideaal rijker. Zo eentje waarvan je niet wist dat het je paste. Ineens moeten de bakens worden verzet, doelen gerealiseerd, visies uitgedragen en dromen nagejaagd.’

Het lijkt wel mijn kennismaking met de Boekverkopersbond en haar leden te beschrijven. Dat bleek inderdaad niet zonder gevaar. Het was tumultueus en heftig, die kennismaking. Zo werd ik een ideaal rijker, en ik heb er al zoveel. En zo wist ik niet dat het me paste. En zo heb ik de bakens verzet, meer dan ik had kunnen vermoeden toen ik mijn eerste stappen in Bilthoven zette, in de laatste dagen van december.

En nu mag ik u allemaal hier toespreken. Ik vind dat heel eervol en bijzonder, en ik deel graag wat beschouwingen met u. Want het gebeurt maar zelden dat er zoveel boekverkopers bijeen zijn, en dan ook nog voor een institutie die hen allen bindt en samen brengt. Want dat is waar ik die voorbije maanden in ben gaan geloven. In eensluidendheid, in toewijding en kracht. En dat gaat niet over twisten. En ook niet over groot versus klein. En al helemaal niet over online en fysiek. Het gaat over boekverkopen en klanten bedienen. Over ondernemerslust in een intensieve tijd. En over welke rol de Boekverkopersbond daarbij kan en mag spelen.”

En direct dient zich al het thema van de volgende Boekenweek aan, waarover wij ons als boekverkopers zo uiteenlopend hebben uitgesproken. Dezer dagen spreekt al een delegatie KBb-leden met de CPNB over het vervolg. Laten we die prachtige campagne Boekenweek vooral in ons aller vizier houden: die vele voeten over de vloer hebben we hard nodig. Wordt vervolgd!

2019-01-05T11:47:35+00:0021-06-2018|Nieuws|