Column Anne

Anne website

Beste boekverkoper,

Zoals al eerder op de ALV benoemd, zijn bestuur en directie KBb intensief bezig geweest met het formuleren van de strategie KBb 2020-2025. Later deze maand wordt hierover het finale gesprek met de Ledenraad gevoerd. Bij een positieve uitkomst verneemt u op korte termijn data voor de buitengewone ALV in het voorjaar. Ook zullen wij dan data voor regioavonden communiceren. Die bijeenkomsten zijn nodig om bijvoorbeeld uw wensen en ideeën omtrent de nieuwe cao te vernemen. De huidige cao loopt af per 1 april 2019. Onze branche mag zich karakteriseren door een solide pakket aan arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. En u als werkgever bent voor ons als onderhandelingspartij met vakbond en collega brancheorganisatie Novaka daarbij leidend. Dit najaar wordt al een eerste verkenning gedaan onder onze onderhandelingspartners.

Vorige maand bezocht ik de Frankfurter Buchmesse. Een snelle rekensom leverde op dat ik dat jaarlijkse internationale evenement al voor de 25ste keer bezocht. En in de rol van directeur KBb gaf dat weer hele nieuwe perspectieven. Ik bracht er veel tijd door met ambtenaren van OCW en organiseerde een diner voor relaties van KBb. Dat leverde vruchtbare gesprekken op. Als commercieel geschoolde boekenvakker betrap ik mezelf er telkens op dat ik me afvraag wat deze bezigheden voor directe bijdrage leveren aan de omzet. Die sprong maken naar mijn huidige werkomgeving blijft een uitdaging. Het is namelijk mijn oprechte overtuiging dat elk lid zich mag herkennen in de activiteiten van de KBb, daarvoor wordt immers contributie betaald. Ik realiseer me dat we om dat te bereiken hard moeten werken, en dat ook moeten volhouden.

In Frankfurt sprak ik ook met directie CB over de leveringsissues van dit najaar. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u berichtgeving van CB over leveringsgaranties. Overal in de retail spelen dezelfde problemen: er wordt voorzien dat leveringstermijnen zeer geregeld niet gehaald kunnen worden. Dat is vervelend voor de boekverkopers, fysiek en online. Ik zoek daarover ook het gesprek met de uitgevers, want geen voorraad=geen handel, zeker als afleveringstijden oplopen. Ik volg een en ander op de voet. Eveneens in Frankfurt sprak ik met boekverkopersbonden van Frankrijk, Engeland en Amerika. In dat laatste land neemt de verjonging van boekverkopers nu een grote vlucht, het resultaat van jarenlange lobby. Ik zal u weer op de hoogte houden van mijn observaties als ik in het voorjaar weer de jaarlijkse bijeenkomst van boekverkopers in Amerika bezoek.

In Boekblad zag u ook het innovatierapport zoals KVB Boekwerk dat publiceerde. Een knap staaltje werk, en ik ben blij dat we vanuit de boekverkopers actief hebben bijgedragen aan de discussie en gemaakte keuzes. Voor dit voorjaar staat er een nieuw rapport op de rol, waarbij aandacht zal zijn voor de economische betekenis van het boek in de keten.

Ik wens u veel succes en goede omzet deze laatste weken van het jaar en ik hoop velen van u te zien en spreken in het nieuwe jaar om verslag te doen van deze intensieve maanden.

2019-01-05T11:47:28+00:0008-11-2018|Nieuws|