Column Anne

VJ6D0507 Foto Anne Schroën web

Beste boekverkoper,

Afgelopen maanden maakte ik, naast de vele dossiers als lobby op btw en de Wet op de Vaste Boekenprijs, ook kennis met de bestuurlijke inrichting van de Boekverkopersbond. Op de ALV in 2017 stemde u in met een nieuwe samenstelling van de Ledenraad, het adviesorgaan van het bestuur. Er hebben negen leden zitting in de Ledenraad, en de samenstelling is een afspiegeling van de vier ledengroepen van de KBb: gebonden, ongebonden, educatief en internet. De boekverkopersbond heeft bijna 1.100 leden, en die verschillen onderling zeer. Niet alleen in omvang, personeel en visie, maar ook in behoefte en verwachting jegens haar brancheorganisatie.

De raad komt elke 2 tot 3 maanden bijeen. Het is nodig om met deze ondernemers te overleggen, zij bereiden zich voor en stellen vragen vanuit een toetsende en betrokken rol. Het mag vanzelfsprekend zijn dat de leden zich door deze groep raadsleden vertegenwoordigd voelen, in een rol die nabij beleids- en koersbepalend gremia is. En tegelijk mag de Ledenraad rekenen op transparantie vanuit bestuur en directie, en hoort zij adequaat geleid te worden door de vele dossiers. Hier leest u meer over de Ledenraad.

Ik vind het een voorrecht om daar een rol bij te spelen. Het is van belang dat er discussie gevoerd wordt in deze bestuurlijke omgeving. Dat hoort een zichzelf respecterende brancheorganisatie aan te moedigen, waarbij de directie de verantwoordelijkheid draagt voor timing en bewaking.

Ik wens u allen een goede zomer en graag tot in het najaar.

2019-01-05T11:47:33+00:0020-07-2018|Nieuws|