Anne website

Beste boekverkoper,

Vers na het eerste weekend van de Kinderboekenweek weer een nieuwsbericht uit Bilthoven voor u. We zijn verheugd over de bereikte wijziging in de Wet op de  Vaste Boekenprijs, waarmee het vak al binnen de eerste zes maanden na boekverschijning de prijs kan aanpassen in het kader van de verhoging van het lage BTW-tarief. Dat geeft iets van lucht voor de boekverkoper, al begrijp ik dat de prijsverhogingen u nu al om de oren vliegen. Het is helaas veel werk, echter ik adviseer nadrukkelijk om de prijsaanpassingen door te voeren. Niet alleen vanwege de Wet op de Vaste Boekenprijs, maar ook om geen dief van uw eigen portemonnee te zijn. Het zijn immers boeken die u al tegen de oorspronkelijke prijs hebt ingekocht, een prijsverhoging geeft u direct meer marge.

Verder heb ik kennisgemaakt met de nieuwe directeur van de CPNB, Eveline Aendekerk. We hebben al meermalen samen opgetrokken bij diverse overleggen. Vanuit de KBb zijn twee nieuwe bestuursleden voorgedragen, ter vervanging van Fabian Paagman en per 1 januari a.s. ter opvolging van Ad Peek. Daarover later meer nieuws.

Zoals aangekondigd op de ALV wordt er in de bestuurlijke gremia van de KBb gesproken en gediscussieerd over de lange termijn strategie. We verwachten binnenkort de datum voor de buitengewone ALV aan te kondigen, waarop we u meer informatie zullen geven. Ook verwacht ik in het voorjaar u op te zoeken op regioavonden. Er is veel te bespreken met u, zoals de cao waarover dit voorjaar zoveel te doen was. De huidige cao loopt per 1 april 2019 af, en we wegen graag met de KBb-leden af wat de verwachtingen en vereisten van een  nieuwe cao zijn.

Tot slot wens ik u een goed vervolg van deze Kinderboekenweek, ik verneem dat er al een levendige vraag is naar extra exemplaren van het geschenk. Van het CB verneem ik een forse stijging in het aantal 24-uurs leveringen, hetgeen erop wijst dat er volop handel is in uw winkels. En het betekent dat u als ondernemer steeds meer inspeelt op de leveringstermijn, zoals ook de moderne consument anno nu verwacht dat de bestelling binnen 24 uur thuis of in de winkel klaarligt.

Op de valreep voor vertrek naar de Frankfurter Buchmesse groet ik u hartelijk,

Anne Schroën

schroen@boekbond.nl