Vanaf vandaag zijn de concept-notulen beschikbaar van de ALV die op 24 juni jl. is gehouden.
U kunt de notulen inzien op het besloten deel van de KBb-website in de map Algemene Ledenvergadering KBb 24-06-2019.