Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De aanvullende maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.

Voor u zijn de volgende maatregelen van belang:

  • Er wordt opgeroepen 1,5 meter afstand te houden op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
  • Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht. Zowel klanten als personeel dienen een mondkapje te dragen in uw winkel, ook als u gebruik maakt van spatschermen.
  • U mag dagelijks open zijn tot 18.00 uur (en vanaf 6.00 uur in de ochtend).

Er wordt dus niet een maximaal aantal klanten in de winkel op basis van vierkante meters ingesteld. Dit komt mede omdat het houden van anderhalve meter nu nog een advies is en (nog) niet wettelijk verplicht. Klanten dienen dus zelf zorg te dragen voor het houden van afstand.

Het kabinet werkt verder aan het wettelijk mogelijk maken van de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar andere sectoren en op de werkvloer. Ook wordt de mogelijkheid voor ondernemers om te kiezen tussen 2G en 3G voorbereid. Dit kan pas in werking treden na instemming van het parlement. Zodra wij hier meer over weten en over de implicaties hiervan, informeren wij u.