In het debat gisteravond is het kabinet meermalen gevraagd oog te hebben voor de gevolgen van het sluiten van boekhandels en in elk geval een afhaalmogelijkheid toe te staan. Premier Rutte heeft bevestigd dat hij oog heeft voor deze knelpunten bij boekhandels en bij andere lokale ondernemers. Hij heeft advies gevraagd aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer omtrent de mogelijkheden voor afhaalpunten. Hierbij is wel direct opgemerkt dat de mogelijkheden beperkt zijn omdat de maatregelen genomen zijn om reisbewegingen zo veel mogelijk te minimaliseren. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken is gisteravond een position paper opgesteld door de KVB en naar het ministerie van Economische Zaken gestuurd. Deze vindt u hier. De verwachting is dat er op korte termijn een reactie zal komen van het kabinet. Wij houden u uiteraard op de hoogte.