Gisteravond maakte het kabinet bekend extra geld beschikbaar te stellen voor ondernemers die door de recente coronamaatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen; zo komen meer sectoren in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De nieuwe maatregelen zijn een aanvulling op het derde steunpakket, dat al zo is ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding TVL is € 140 miljoen gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen – we houden u op de hoogte.

Het eerder aangekondigde Time-out arrangement (TOA) krijgt verdere vorm. Dat stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien. Het kabinet werkt dit nu verder uit in de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) – wanneer daar meer over bekend is, laten we het u weten.

Hier leest u meer over de nieuwe maatregelen.