Dividend 2018

Logo CB Website

Inmiddels hebben alle KBb-leden die recht hebben op dividend hierover bericht ontvangen. We krijgen veel vragen over de hoogte van het dividendbedrag. En dan met name: “Waarom is het lager dan voorgaande jaren?”

Dit komt allereerst omdat het totaal uitgekeerde bedrag dit jaar lager is. In 2016 en 2017 is er in totaal respectievelijk € 5 mln en € 6 mln uitgekeerd. Die bedragen waren opgebouwd uit de CB-resultaten van meerdere jaren daarvoor en deze zijn in 2016 en 2017 eenmalig uitgekeerd. De uitkering in 2018 bedraagt in totaal ongeveer € 2 mln en komt voort uit het jaarresultaat van CB in 2016 en 2017.

Daarnaast is tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 besloten dat de verdeelsleutel die gebruikt wordt om het dividend te verdelen over de individuele leden anders is dan de voorgaande jaren. In 2016 en 2017 werd de gedurende tien jaar betaalde KBb-contributie voor een belangrijk deel meegewogen. Het dividend dat nu wordt uitgekeerd is uitsluitend verdeeld op basis van de individuele kostenbijdrage van KBb-leden aan het CB.

2019-01-05T11:47:34+00:0020-07-2018|Nieuws|