Amsterdam, 19 maart 2020

Beste boekverkopers,

“We leven in een uitzonderlijke tijd, en dat vraagt om uitzonderlijke maatregelen.” Die woorden van minister Wiebes van Economische zaken op dinsdagavond 17 maart bleven mij bij. Diezelfde minister riep gisteravond op tot solidariteit tussen bedrijven. Ook liet minister Koolmees weten dat het steunfonds voor ondernemers binnen twee weken uit de grond wordt gestampt.

Helaas weten we dat deze tijd voorlopig nog gaat voortduren, en dat we allemaal moeilijke dagen en weken in het verschiet hebben. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid meer maatregelen door het kabinet genomen worden. Welke dat zullen zijn, en wanneer deze worden afgekondigd, is nu nog niet duidelijk.

Namens bestuur en medewerkers van de Koninklijke Boekverkopersbond informeer ik u graag over een aantal maatregelen en diensten die wij als Coöperatie aanbieden. Ook bericht ik u graag over het werk wat wij achter de schermen voor u als lid verrichten. In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u reeds ingelicht over de overheidsmaatregelen. Ik verwijs u naar de website voor een overzicht hiervan.

De ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op. Wij realiseren ons dat u in een uitermate moeilijk pakket zit: mogelijke sluiting van non-food retail en voortgaande verplichtingen. Ook hebben wij begrip voor uw afwegingen om de winkel te sluiten of juist open te houden. Er bereiken ons veel verhalen over winkelmedewerkers en de zorg over hun veiligheid bij blootstelling aan (veel verschillende) klanten. Al deze afwegingen verschillen per regio, maar elk van u heeft er -in meer of mindere mate- mee te maken.

Maatregelen KBb
De KBb zal haar facturatie van contributie en CPNB-bijdrage opschorten tot een later moment dit jaar. Ook bieden wij dagelijks een vast moment aan waar u in groepen telefonisch contact met elkaar kan onderhouden om ervaringen te delen en elkaar te steunen. Velen van u zochten al contact met ons, en we denken dat u elkaar onderling tot raad kunt zijn. Deze ondersteuning zal vanaf morgen voor u beschikbaar zijn. U hebt de instructies voor het gebruik maken van deze optie via de nieuwsbrief ontvangen. Zijn deze u ontgaan, stuurt u dan een mail naar verhoeven@boekbond.nl.

Er zijn in het land tal van initiatieven onder boekverkopers om mensen van boeken te voorzien met een in allerijl opgetuigde bezorgdienst. Er bereiken ons vragen van vrijwilligers die hiermee willen helpen, en we werken aan een vorm waarbij we deze hulptroepen aan ondernemers kunnen koppelen. Verder krijgen wij vragen over afhaalbalies, telefonische bestellingen en betalingen per app of tikkie. Zolang balies zijn toegestaan door de overheid is dit een goede vorm van boekenverkoop met social distancing.

Maatregelen boekenbranche
KBb staat in nauw overleg met de uitgevers en CB over de uitlevering van nieuwe titels en herbevoorrading van het huidige aanbod. Van verschillende kanten horen we van uitgeverijen over het zoveel mogelijk handhaven van hun publicatieprogramma. Echter, de capaciteit bij drukkers is beperkt, en daarom kunnen oplagen verlaagd worden. Er is ook een reële mogelijkheid dat er op korte termijn restricties aan het vervoer worden gesteld. We weten dat de post voorlopig zal blijven werken, maar dat er mogelijk voorrang gegeven gaat worden aan eerste levensbehoeften. Er bereiken ons vragen van ondernemers die aanbiedingsorders willen annuleren, en die retouren willen terugsturen aan CB om liquide middelen te genereren. Hoewel wij ons uw nood goed kunnen voorstellen, verzoeken wij u onze berichtgeving hieromtrent af te wachten tot het weekend.

Als ondernemer verdient u het om optimaal door de collectiviteit van dit mooie vak geholpen en beschermd te worden. Alleen met een breed boekhandelsnetwerk kunnen ook uitgeverijen bloeien, schrijvers schrijven en lezers lezen.

Ik wens u alle kracht en sterkte toe, en hoop ten zeerste dat wij later dit jaar kunnen terugkijken op een roerige tijd waaruit bijzondere dingen zijn ontstaan. Weet dat u als boekverkoper veel mensen kunt helpen en troosten met mooie verhalen die hoop en afleiding bieden. Wees alert en rustig.

Courage,
Ook namens Marieke,
Anne Schroën