Uitspraak pas effectief na aanpassing Auteurswet

Het Europees Hof van Justitie heeft vorige week het e-book wat betreft uitlening door bibliotheken gelijkgeschakeld aan het fysieke boek. Gevolg is dat de bibliotheken een e-boek op dezelfde manier kunnen aanbieden als een boek van papier. Daar is geen toestemming meer voor nodig van een uitgever – maar er zal wel een wijziging in de Auteurswet voor nodig zijn voor het zover is.
Tot nu toe konden uitgevers de uitgifte van e-books verhinderen of anders een bedrag per uitlening vragen. Na de uitspraak van het hof kunnen de bibliotheken zelf e-books inkopen en moeten zij een bedrag afdragen aan de auteur. De uitgevers vrezen dat e-books nu voor een heel laag bedrag verkrijgbaar zijn via de bibliotheken. Wel is het zo dat voor e-books het principe geldt van ‘one copy, one user’. Heb je als bibliotheek één e-boek van een titel, dan mag je dat maar één keer uitlenen, en gaat het boek ‘op slot’ na drie weken.

Wat zijn de consequenties?
Vraag is wat de consequenties zijn van de uitspraak van het hof.
In de eerste plaats zal de Auteurswet moeten worden uitgebreid met de mogelijkheid om e-books uit te lenen. Daarvoor is nodig dat er een model komt volgens welk bibliotheken gaan werken. Verder zijn er afspraken nodig met de stichting Leenrecht, en moet er worden doorgerekend of het allemaal betaalbaar is. Ook moet worden vastgesteld hoeveel exemplaren per titel kunnen worden ingekocht. En verder zal de bibliotheekwereld prijsafspraken met uitgevers moeten maken omdat e-books geen vaste boekenprijs kennen. Het gelijkschakelen van fysieke en e-books – zoals nu door het Hof gebeurt – betekent dat de koper in beide gevallen eigenaar is, wat weer kan leiden tot de mogelijkheid van doorverkoop. De boekverkoper mag vrezen voor een daling van de verkoop van e-books omdat de bibliotheek het goedkoper kan aanbieden en de altijd aanwezige kans op piraterij niet kleiner zal worden. Tenslotte kun je verwachten dat het gelijkschakelen van de beide vormen kan leiden tot het koppelen van de prijs van het e-boek aan de vaste boekenprijs.
De VOB wil met de uitgevers gaan onderhandelen over een nieuw stelsel van afspraken. De KBb wil binnenkort de materie bespreken met belanghebbenden in het vak.