Boekenbarometer Q1 website

Boeken- en e-bookbarometer eerste kwartaal 2017 bekend

De jongste boekenbarometer en e-bookbarometer van CB laten zien dat de groei in e-bookverkoop geleidelijk aan minder hard stijgt en dat het aandeel fysieke boeken dat via internet is verkocht gegroeid is met 3,4%.

Het aantal beschikbare e-booktitels stijgt flink bij de bibliotheken: een toename van 6.180, oftewel 68%, ten opzichte van het vorige kwartaal. Ondanks het feit dat er nog te weinig omzetcijfers beschikbaar zijn over e-bookabonnementen, is daar ook een stijging te zien van beschikbare titels (een toename van 5.769 titels, oftewel 67%).

Van de e-books is het grootste aantal verkocht in het prijssegment van € 8,00 tot € 9,99. Van fysieke boeken zijn de prijssegmenten € 12,50 – € 14,99 en € 17,50 – € 19,99 het grootst. De gemiddelde prijs van een e-book daalt nog steeds. Dat is nu 50,3% van de gemiddelde fysieke prijs.

Het genre ‘romantiek’ is naar verhouding beter vertegenwoordigd in de e-bookafzet dan bij fysieke boeken. Bij het fysieke boek zijn fictie, kinderen en Young Adult het sterkst vertegenwoordigd. De afzet van het fysieke boek laat in genres een bredere spreiding zien dan bij e-books.

Andere opvallende zaken zijn de afwisseling tussen koop en huur in de e-bookbarometer en de daling van de afzet van het fysieke boek met 3,6% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.