KBb-Educatief is een groep van educatieve boekverkopers binnen de KBb, die hun krachten bundelen om het belang en de betekenis van het educatieve boek te verbeteren. Bovendien wil KBb-Educatief een bijdrage leveren aan de discussie over de aard en kwaliteit van onderwijsvernieuwing en de schoolkosten, waaronder die van schoolboeken.

Het bestuur van KBb-Educatief bestaat vanaf 1 juni 2015 uit: Wijnand Spring in ‘t Veld (voorzitter), Albert Jagt, Henk Fokke en Ellen ter Horst.

Agenda

Op de agenda van deze groep staan verschillende onderwerpen die een grote invloed kunnen hebben op de markt en de educatieve branche zoals:

 • Wet Gratis Schoolboeken
 • Digitalisering van Onderwijs
 • Leermiddelen
 • Leraren en het leraren tekort
 • De Europese aanbestedingswet

Activiteiten van KBb-Educatief

 • Het verzorgen van publicaties en het optreden als woordvoerder;
 • Het stimuleren van verdere professionalisering van de leden van KBb-Educatief;
 • Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de leden, alsmede eventuele publicatie;
 • Het optimaliseren van het imago van de educatieve boekverkoper alsmede het educatieve boek;
 • Het doen van onderzoek naar en het ontwikkelen van instrumentaria die de bedrijfsvoering van leden ten goede komen;
 • Het optreden als gesprekspartner van de overheid, het parlement, onderwijsbelangenorganisaties, uitgevers en overige personen en organisaties; die van belang zijn voor de totstandkoming en verspreiding van het educatieve boek;
 • Toepassing van andere middelen die bevorderlijk zijn voor de leden.