CAO

CAO2019-01-05T11:46:54+00:00

In de boekensector werken ongeveer 6500 werknemers, het merendeel in verkoopfuncties. Hun arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel, afgesloten door de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A., Novaka (branche- en werkgeversorganisatie voor de kantoorvakhandel) en de CNV Dienstenbond. Op 1 april 2016 is een nieuwe CAO ingegaan. Deze heeft een looptijd van één jaar en loopt tot 31 maart 2017. De cao 2016-2017 kent per 1 januari 2017 een salarisverhoging toe aan werknemers tot 37.500,- per jaar van 1%. Zij is verlengd tot 1 april 2018 (zie art. 25 CAO). De “verplichte” salarisverhoging per 1-1-2018 betreft 0% is (art. 9a CAO). Omdat het echter een minimum”” cao is, staat het de werkgever vrij een hogere salarisverhoging toe te kennen.

Reiskosten: In de cao 2016-2017 is de regeling ter zake de reiskosten aangepast. De oude tekst van artikel 14 van de cao, zoals vermeld bij de eerste asterisk wordt gewijzigd in: ‘Met ingang van 1 april 2016 geldt dat indien anders dan met vervoer tegen (betalings-) bewijs wordt gereisd, de reiskosten gelijk zijn aan het maximaal fiscaal onbelast te vergoeden bedrag per kilometer. In het kalenderjaar 2016 is dat € 0,19 per kilometer.’

Lees hier de integrale tekst van de CAO voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel 2016-2017. Het overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige CAO vindt u hier.

O&O Fonds Boek en Kantoor

Er is ook een CAO O&O Fonds Boek en Kantoor. Ten behoeve van dit Fonds wordt over de jaren 2014, 2015 en 2016 jaarlijks 0,3% van de bruto loonsom per werknemer over het aan het jaar van premieheffing voorafgaande kalenderjaar geheven bij de werkgever. Het Fonds subsidieerde met name de producten en diensten zoals genoemd in het sectorplan. Door gebruik te maken van de gesubsidieerde producten en diensten vloeide de geïncasseerde premieafdracht direct terug naar de sector. De feitelijke werking van deze CAO is geëindigd per 31 december 2016. Aangezien de middelen van het Fonds uitgeput zijn kunnen eventuele nieuwe subsidie-verzoeken niet meer in behandeling worden genomen.

MIJN KBb
Als lid van de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. heeft u met een wachtwoord toegang tot mijn KBb waar u extra informatie en formulieren vindt. 
MIJN KBb