Sectorplan2019-01-05T11:46:51+00:00

Sectorplan

In 2013 is het Sociaal Akkoord afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt bestand te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Sectorplannen zijn onderdeel van deze afspraken en hebben als doel de arbeidsmarkt op korte termijn en op middellange termijn te verbeteren.

Vitaliseren boekhandel

De boekenbranche is aan het veranderen. Behalve met conjuncturele marktontwikkelingen, heeft de sector ook te maken met structurele ontwikkelingen, zoals digitalisering en de vergrijzing van de sector. Het is belangrijk dat de boekhandels en hun medewerkers hierop inspelen en actief aan de slag gaan met de vitalisering van de sector. Het ontwikkelen van andere vormen van bedrijfsvoering en het opzetten van nieuwe opleidingstrajecten om medewerkers de benodigde (nieuwe) competenties aan te leren, zijn hierbij belangrijke onderwerpen. De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. (KBb) zet zich hiervoor in en heeft diverse arbeidsmarktmaatregelen uitgewerkt in een sectorplan “Op weg naar een vitale toekomst” en hiervoor subsidie aangevraagd. In december 2014 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de subsidiebeschikking definitief toegekend aan de KBb. Daarnaast verstrekken zowel Fonds Opleiding & Ontwikkeling als Stichting werknemersbelangen Boekhandel en Kantoorvakhandel (CNV/FNV) ook subsidie ten behoeve van de producten en diensten in het sectorplan. Het sectorplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met diverse partijen. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. op telefoonnummer 030 2287956 of via info@boekbond.nl.

OPLEIDINGEN
De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. biedt tal van opleidingsmogelijkheden zodat de boekverkoper zich kan blijven ontwikkelen.
OPLEIDINGEN