De kosten voor het lidmaatschap bestaan uit een jaarlijkse contributie aan de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. en een bijdrage voor CPNB.

Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van uw omzet en wordt geheven over de totale Nederlandse bedrijfsomzet in boeken (Algemeen, Studie en Wetenschappelijk) over het voorgaande kalenderjaar. Als nieuw lid betaalt u het eerste jaar eenmalig entreegeld.

CPNB-bijdrage

Naast de contributie wordt er jaarlijks een CPNB-bijdrage in rekening gebracht ten behoeve van promotionele activiteiten die de CPNB verricht in naam van de boekhandel. Deze bijdrage bestaat uit een jaarlijks basistarief en een cumulatief bedrag dat is gebaseerd op het aantal afgenomen geschenkboekjes.

Meer informatie

Klik hier voor een specificatie van de kosten of neem contact op met de KBb via info@boekbond.nl of 088 600 9500.

Ledenoverzicht

De leden van de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. kunnen ingedeeld worden in vier ledenraadcategorieën. 

Ledenoverzicht