Boekenbon website

Uitgegeven kaarten behouden bestaande geldigheid

Afgelopen vrijdag heeft de Boekenbon-organisatie in een mail aan de boekverkopers laten weten dat de looptijd van de Boekenbon wordt teruggebracht van tien naar drie jaar. De reden is de nieuwe uitleg van De Nederlandse Bank (DNB) van de regelgeving in Europa, die gevolgen heeft voor Nederland. Omdat de Boekenbon wordt gezien als een financieel product valt de uitgifte onder de Wet Financieel Toezicht, en gelden er regels voor de zogeheten Elektronische Geld Instelling. Hierdoor gelden voor de Boekenbon voorwaarden waar de DNB toezicht op houdt. DNB volgt hierin op haar beurt de Europese regelgeving.

De Boekenbon-organisatie heeft gekozen voor een kaart met een looptijd van drie jaar omdat dit ook de termijn is die de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten hanteert. De voorwaarden van de Stichting zijn opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond.
De Boekenbon-organisatie is door de financiële gevolgen van de nieuwe regelgeving helaas genoodzaakt de geldigheidsperiode te beperken, maar het wil wel zorgen voor een soepele overgang. Boekenbonnen ‘oude stijl’ die tot 1 november a.s. nog met de geldigheid van tien jaar worden verkocht (en geactiveerd), behouden hun geldigheid over die volledige periode. Daarnaast zal op korte termijn worden gezorgd voor Boekenbonnen met de nieuwe looptijd, en spant de organisatie zich in om die bonnen snel bij de verkopende partijen en winkels te krijgen. De Boekenbon-organisatie zal al haar verkooppunten vanzelfsprekend nauwgezet informeren over de operationele gang van zaken.

Samengevat komt de invoering van de bon met nieuwe looptijd op het volgende neer:
Vanaf 1 september 2017 komen de kaarten met een looptijd van drie jaar beschikbaar voor de verkoop. Eveneens vanaf die datum worden kaarten met een looptijd van tien jaar niet meer geleverd aan de boekhandel. Vanaf 1 november 2017 kunnen kaarten met een looptijd van tien jaar niet meer worden verkocht en geactiveerd.
Voor alle duidelijkheid: alle verkochte en vóór 1 november 2017 geactiveerde kaarten met een looptijd van tien jaar blijven gewoon de volledige tien jaar na opwaardering geldig.

Kijk voor meer informatie op het overzicht van veelgestelde vragen.