De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. is een serviceorganisatie van en voor boekondernemers, die samen met zijn leden voorwaarden schept voor profijtelijk ondernemen en toegevoegde waarde levert voor de continuïteit en vitaliteit van de boekenbranche. De KBb heeft diverse beleidsspeerpunten.

Belangenbehartiging

Als brancheorganisatie behartigen wij de belangen van de boekverkoper. Dit betekent dat wij adequaat en helder voor het voetlicht brengen waar wij als branche voor staan. Via lobby in de Tweede Kamer, bij ministeries, in Brussel, bij sociale partners, in de media en bij andere relevante stakeholders, doen wij er alles aan om daar waar nodig de besluitvorming die onze branche aangaat te beïnvloeden. Belangrijke onderwerpen waar wij ons hard voor maken zijn de Wet op de vaste Boekenprijs, een laag btw-tarief en een goede CAO voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel.

Onderzoek

Samenwerken en kennisdelen zijn cruciaal voor een bestendige toekomst. In co-creatie met onze leden werken wij aan de implementatie van vernieuwingsprojecten in de steeds veranderende markt. De KBb doet bovendien onderzoek naar deze veranderingen en stelt verschillende middelen beschikbaar aan de boekverkoper om op de hoogte te blijven van het eigen resultaat en de aansluiting daarvan op de markt.

Onderhandelen met CB

CB (voorheen Centraal Boekhuis) is de logistieke partner van boekverkopers en uitgevers. De laatste jaren hanteert CB een diversificatiestrategie. Wij vinden het belangrijk dat de dienstverlening aan boekverkopers en uitgevers de kernactiviteit blijft en maken ons hier hard voor. Binnen deze doelstelling passen de onderhandelingen over duidelijke en snelle levertijden zodat onze leden weten waar ze aan toe zijn.

Adviseren

De KBb heeft ook een adviserende rol. We adviseren diverse beleidsmakers over besluitvormingen die betrekking hebben op de branche. Hierbij bieden wij inzicht in de branche en de mogelijke effecten van besluiten. We geven ook rechtstreeks advies aan onze leden. Denk hierbij aan zaken van algemeen belang zoals het presenteren van CPNB thema’s, maar ook voor advies op het gebied van bedrijfseconomische, financiële, fiscale, juridische en strategische vraagstukken, kunt u bij ons terecht.

Opleiden

Het voortdurend scholen en bijscholen van ondernemers, medewerkers en management is van essentieel belang om continuïteit binnen de branche te borgen. Samenwerkingspartner Boek & Bedrijf biedt diverse opleidingen aan voor leden van de KBb.

ACTIVITEITEN
De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. onderneemt verschillende activiteiten voor een innovatieve en klantgerichte branche.
ACTIVITEITEN