Al in 1889 verenigen boekverkopers zich rond het tijdschrift Debitant in lokale debitantenverenigingen. Dit resulteert in 1907 in de oprichting van de branchevereniging. De bond is opgericht door verschillende heren tijdens een voorbereidende vergadering van de Vereeniging in de Eensgezindheid in Amsterdam aan het Spui. Op deze vergadering doet de heer J.W. Couvée het voorstel de debitantenvereniging te stichten. In de notulen wordt het volgende daarover aangetekend: ‘Merkwaardig is het dat meerdere heeren het plan hadden dit punt ter sprake te brengen.’ Tot 1924 draagt de bond de naam De Nederlandsche Debitantenbond. Debitant betekent van oudsher kleinhandelaar.

Grondleggers Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. 

A.L. Scholtens
Jr. J.W. Couvée
Paulus Müller
P. de Vries
P. v.d. Kamp

In het boek Nederlandsche Boekverkopersbond 1907-1947 worden de volgende woorden gewijd aan de oprichting: ‘Klein intiem en gemoedelijk, aldus het levensbegin van den Nederlandschen Boekverkoopersbond.’ En zo begint de bond met 112 leden in het eerste jaar. Later wordt daar aan toegevoegd: ‘Juist in de jaren dat de Bond bestaat, is het uiterlijk van den boekhandel vrijwel algemeen veranderd. Het holle, houten winkelvertrek met den rommelige lessenaar in den hoek en de stijve toonbank als van den gewonen winkelier is, in den loop der jaren veranderd in een omgeving, welke meer de geestelijke strekking van het beroep is waardig geworden.’

Op 24 september 2007 bestaat de Nederlandse Boekverkopersbond precies honderd jaar. Tijdens een speciaal boekverkopersgala maakt Job Cohen, de toenmalige burgemeester van Amsterdam, bekend dat Hare Majesteit de Koningin de bond het predicaat Koninklijk toekent, omdat de bond een zeer belangrijke plaats inneemt in het vakgebied en daarbij een voorbeeld is van deugdelijk bestuur.

Vandaag de dag behartigt de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. nog steeds de belangen van de boekverkopers en is actief op meerdere gebieden.

Statuten en reglement
De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. werkt op basis van statuten en een huishoudelijk reglement.
Statuten en reglement