De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. werkt op basis van statuten en een huishoudelijk reglement. Beide documenten zijn goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 12 juni 2017.

LEDENSERVICE
Meer dan negentig procent van alle boekverkopers, zowel online als offline, is lid van de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A.
LEDENSERVICE