Partners sectorplan

Partners sectorplan2019-01-05T11:46:50+00:00

Het sectorplan “Op weg naar een vitale toekomst” is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. en CNV Dienstenbond en is ingediend bij het ministerie van SZW met de KBb als hoofdaanvrager. Bij het ontwikkelen van de maatregelen zijn ook Boek & Bedrijf en haar kennispartners betrokken. Boek & Bedrijf heeft veel expertise en ervaring in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen voor boekhandels. Ook zijn er ideeën en concepten uitgewisseld met het A&O fonds en SMB (Stichting Marktonderzoek Boekenvak). Daarnaast is samengewerkt met Novaka (branche- en werkgeversorganisatie voor de kantoorbranche) en OCI (Ontwikkelingsfonds voor de Creatieve Industrie). Deze samenwerkingsverbanden worden tijdens het uitvoeren van dit plan voortgezet.

SECTORPLAN
De KBb zet zich in voor een vitale toekomst van de boekenbranche en heeft diverse arbeidsmarktmaatregelen uitgewerkt in een sectorplan. Dit plan heeft verschillende interessante programma’s opgeleverd die volledig gesubsidieerd worden.
SECTORPLAN