Alle 525 leden van Primera zijn per 1 januari jongstleden lid geworden van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Met deze vergroting van het ledenbestand neemt de collectiviteit van de KBb toe en wordt de positie van boekverkopers verder versterkt en verbreed.

Anne Schroën, directeur van de KBb is verheugd met de toetreding van Primera. “Het verwelkomen van zo’n grote groep nieuwe ondernemers is goed voor de collectiviteit, maar ook voor de kracht van de KBb. Samen kunnen we optrekken in deze voor iedereen moeilijke tijden en hopelijk een nog sterkere vuist maken om op te komen voor de belangen van boekverkopers in Nederland. We zijn daarnaast blij dat de Boekenbon nu ook bij Primera kan worden ingeleverd, de waarde van de bon wordt daarmee vergroot. Zo blijft de Boekenbon dé cadeaubon van de branche.”

Gert van Doorn, algemeen directeur bij Primera: “In de afgelopen jaren heeft de categorie boeken in de breedste zin van het woord een grotere rol gekregen binnen Primera. We hebben samen met leveranciers flinke stappen gezet op het gebied van het aanbod, de presentatie en marketing. We sturen de categorie data gedreven aan, met als doel de omzet en het marktaandeel van boeken de komende jaren verder te vergroten. Consumentenonderzoek en aankoopgedrag laat zien dat er potentie is voor Primera als ‘de winkel in de buurt voor boeken’. Door de aansluiting bij de KBb kunnen al onze winkels de Boekenbon innemen en nemen we nu actief deel aan de campagnes van de CPNB. Bovendien steunen we met het lidmaatschap het boekenvak in het algemeen, kortom een logische vervolgstap om onze ambities waar te maken”.