Roken website

Een pauze die zomaar kan oplopen tot 15 vakantiedagen

Roken kun je op steeds minder plekken, maar dat betekent niet dat het aantal rokers ook afneemt. Werkgevers hebben er vaak genoeg mee te maken. Er is wel eens berekend dat een werknemer die er even 10 minuten tussenuit gaat, eigenlijk 15 dagen per jaar vakantie neemt. Een overzicht van de mogelijkheden die werkgevers op dit terrein hebben.

En werkgever kan instructievoorschriften hanteren over het verrichten van arbeid en de goede orde in het bedrijf. Het rookbeleid binnen de onderneming valt onder deze instructievoorschriften, als dat beleid niet in de arbeidsvoorwaarden staat genoemd.
In het rookbeleid kunnen bijvoorbeeld plaatsen worden aangewezen waar het is toegestaan om te roken. Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht om een speciale rookruimte in te richten. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de toegestane frequentie van het roken. Tenslotte bevat het rookbeleid steeds vaker voorzieningen om stoppen met roken te begeleiden. Werkgevers hebben namelijk belang bij gezonde werknemers.

Vaak roken werknemers buiten de reguliere pauzes. Een rokende fulltime werknemer die drie keer per dag 10 minuten (extra) rookpauze neemt, neemt dus in feite op jaarbasis 15 extra vakantiedagen op. De reguliere pauze is – volgens de Arbeidstijdenwet – een aaneengesloten periode van tenminste 15 minuten. Is die periode korter dan is het strikt genomen in de zin van de wet geen pauze. Oftewel: het zou de werknemer zonder toestemming van de werkgever niet toegestaan moeten zijn om de werkzaamheden te onderbreken voor het roken van een sigaret. Als er geen wettelijke basis bestaat om extra pauzes op te nemen, dan kan de werkgever verlangen dat de rokende werknemer de extra tijd compenseert. Dat kan door langer door te werken, of de tijd op een andere manier in te halen. Andere maatregel: de werknemer niet uitbetalen over de tijd van de rookpauze. Uiteraard hoort bij dit alles dat deze tijden zorgvuldig worden geadministreerd.
Kan de werkgever de werknemer ook verbieden te roken in de reguliere pauze? Volgens het instructierecht wel, want die ziet ook toe op de goede orde in de onderneming. Ook al is pauzetijd eigen tijd van de werknemer, de pauze wordt over het algemeen wel genoten binnen de onderneming. Daar geldt een eventueel verbod wel, daarbuiten niet.