Sectorplan “Op weg naar een vitale boekhandel”

Subsidie aanvraag Koninklijke Boekverkopersbond goedgekeurd
Vanaf heden kunt u diverse producten en diensten bij de Koninklijke Boekverkopersbond aanvragen met 50% korting. Deze producten en diensten komen voort uit het sectorplan van de boekhandel geheten “Op weg naar een vitale toekomst”.  Met dit sectorplan is begin dit jaar subsidie aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tezamen met de vakbond CNV diensten. Op 5 december jl. is de subsidiebeschikking definitief toegekend aan de KBb.

CAO 2014 – 2016
De cofinanciering in dit sectorplan komt voort uit de met de vakbond afgesloten nieuwe CAO van over 2014 tot en met 2016. In de CAO is onder andere vastgesteld dat de loonsverhoging voor de kalenderjaren 2015 en 2016 is beperkt tot slechts 0,9 %. Daartegenover staat dat de werkgevers in de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 gehouden zijn tot premieafdracht aan de Stichting Fonds Opleiding & Ontwikkeling. Deze afdracht bedraagt 0,3% van het aan de werknemer voldane bruto loon over het aan het jaar van premieheffing voorafgaande kalenderjaar. Door gebruik te maken van de gesubsidieerde producten en diensten vloeit de geïncasseerde premieafdracht daarmee weer direct terug naar de sector.

De Stichting Fonds Opleiding & Ontwikkeling
De Stichting Fonds Opleiding & Ontwikkeling (O & O) is de beheerder van zowel de geïnde CAO gelden. In het bestuur van de Stichting Fonds O & O is vertegenwoordigd de CNV, de Koninklijke Boekverkopersbond en Novaka. De brancheorganisatie Novaka vertegenwoordigt de kantoorvakhandel en valt eveneens onder dezelfde CAO 2014 – 2016. Novaka heeft ook voor haar sectorplan de definitieve subsidiebeschikking verkregen van het ministerie van SZW.

Wel of geen meer dan 50% subsidie mogelijk?
Medio maart 2015 zal de balans worden opgemaakt of er gebruik zal worden gemaakt van het subsidiegedeelte van het ministerie van SZW. Dit hangt af van:

  • de mate waarin voor 27 februari 2015 de aangeboden producten en diensten worden aangevraagd,
  • de kosten die moeten worden gemaakt om aan alle eisen en regelgeving te voldoen bij het rechtmatig beheren van de SZW subsidiegelden,
  • de hoogte van de geïnde cofinanciering welke volgt uit de 0,3% premieafdracht.

Wanneer niet aan een van deze voorwaarden kan worden voldaan kan er geen gebruik worden gemaakt van de subsidie gezien de eisen die eraan worden gesteld door het ministerie van SZW. Dan zijn er dus tevens geen kortingen met meer dan 50% mogelijk op de aangeboden producten en diensten. Mocht dit wel het geval zijn dan zullen de geïnde CAO gelden, in lijn met de gestelde doelen in het sectorplan, sowieso terugvloeien ten diensten van de boekhandel. Dit heeft verder geen gevolgen voor de huidige korting van 50% op de aangeboden producten en diensten.

De producten en diensten met 50% korting
Onderstaand een overzicht van de op dit moment af te nemen producten en diensten:

  1. Programma Boekondernemer van de Toekomst : bereid uw organisatie voor op aanhoudend veranderende marktomstandigheden.
  2. Het Vitaal Abonnement: houd uw bedrijfsvoering up to date en uw verkopers alert.
  3. Loopbaanscan: benut de kwaliteiten van uw medewerkers optimaal.
  4. Van Werk Naar Werk begeleiding: ondersteuning bij personele krimp van uw organisatie.

Vervolg
Binnenkort zal op de website van de Koninklijke Boekverkopersbond uitgebreide informatie volgen en met enige regelmaat. Wanneer dit het geval is zullen wij u tevens per email persoonlijk berichten.

Meer informatie
Voor meer informatie en/of vragen neem dan contact op met de heer Joes van Dijk, manager realisatie sectorplan, via 030 – 22 87 956 of joesvandijk@boekbond.nl.

2019-01-05T11:50:24+00:0009-12-2014|Nieuws 2014|