Entreegeld: € 150,- (eenmalig)

Contributie:
De te betalen contributie bestaat uit twee delen:

Dit deel (A) van de contributie is gebaseerd op de in het voorafgaande kalenderjaar in Nederland gerealiseerde omzet in boeken. Deel A wordt berekend door het aan de omzetklasse verbonden percentage te vermenigvuldigen met de omzet in de betreffende klasse en de uitkomsten per klasse op te tellen.

Voor basisleden wordt de totaaluitkomst vermenigvuldigd met 80%.
Jaarlijks wordt een percentage per omzetklasse vastgesteld in de ledenvergadering. De volgende vier omzetklassen worden aangehouden en de vermelde promillages zijn vastgesteld voor 2018.
Voor 2019 is een indexering toegepast van 1%, zoals besloten tijdens de ALV van 2016 en bekrachtigd tijdens de ALV van 2019. Deze indexering is verwerkt in onderstaande percentages.
Er zijn vier cumulatieve omzetklassen. Elk jaar wordt het promillage per klasse in een ledenvergadering vastgelegd.

Omzetklasse 1 2 3 4
omzetten tot 159.000 159.000 tot 910.000 910.000 tot 34.000.000 vanaf 34.000.000

1: Omzetklassen en percentage kunnen in 2020 wijzigen.

Tevens is voor 2019 besloten dat het minimumcontributie deel A voor basis- en plusleden met 1% te verhogen tot € 386,-. Het entreegeld blijft ongewijzigd evenals de kortingsregeling voor plusleden die tevens aangesloten zijn bij een inkoopcombinatie en/of franchiseorganisatie die hoofdzakelijk gericht is op boeken. Zij krijgen een contributiekorting van € 50,-. De minimumcontributie bedraagt € 386,-, hierop zijn geen kortingen mogelijk.

Omzetklasse 1 2 3 4
Promillage 20191 0,5025% 0,1392% 0,0308% 0,0065%

Deel B (de zogenaamde CPNB-bijdrage) bestaat uit een vaste bijdrage (per vestiging) van € 28,- en een variabele bijdrage, gebaseerd op het aantal afgenomen geschenkboekjes voor de Boekenweek, Kinderboekenweek en de Spannende Boeken Weken. Dit is een bijdrage aan de kosten voor de promotionele activiteiten die de Stichting CPNB verricht uit naam van de boekhandel.

Deel B contributie (CPNB-bijdrage) Tarief
Boekenweekgeschenk € 0,38
Geschenk Spannende Boeken Weken € 0,28
Kinderboekenweekgeschenk € 0,26
KOSTEN LIDMAATSCHAP
De kosten voor het lidmaatschap bestaan uit een jaarlijkse contributie aan de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. en een bijdrage voor CPNB.
KOSTEN LIDMAATSCHAP