De stukken voor de aankomende ALV staan voor u online op het besloten deel van de website van de KBb (Mijn KBb). Mocht u verhinderd zijn deel te nemen aan deze online vergadering dan kunt u een ander KBb-lid machtigen om namens u uw stem uit te brengen. Het machtigingsformulier vindt u eveneens onder Mijn KBb.