Ingaande het nieuwe jaar geldt, zoals bekend, een nieuwe loontabel. Salarissen en salarisschalen stijgen conform CAO-afspraak per 1 januari a.s. immers met 1,25%. U vindt de nieuwe salaristabel hier. Verder hebben wij voor u op Mijn KBb extra informatie geplaatst met betrekking tot de WAB en de wijziging van de WW-premie. Al deze informatie is bij elkaar geplaatst onder de map CAO in de submap Januari 2020.