Vanmiddag is het protocol verantwoord winkelen beschikbaar gekomen. U vindt het volledige protocol op Mijn KBb in de map corona-crisis. U vindt daar ook een format in word voor de poster met de voorschriften die u buiten én in uw winkel duidelijk zichtbaar dient te bevestigen. De poster met infographic volgt zo spoedig mogelijk.

Hieronder staan de belangrijkste zaken uit het protocol voor u opgesomd.

Het algemene protocol schrijft voor u als winkelier voor:

 • U dient de beschikbaar gestelde poster (deze volgt zsm op Mijn KBb) of het format met de maatregelen uit het protocol (al dan niet aangevuld met uw maatregelen) duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van uw winkel op te hangen en binnen te herhalen.
 • Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de winkels, maar ook vóór de winkel.
 • Geef in winkels het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak.
 • Lever online bestellingen tot aan de voordeur, niet binnen.
 • Zorg voor maximale hygiëne, vooral pinterminal.
 • Haal samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen uit winkel, niet inzetten op beleving.

Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Voor de klanten:

 • Houd 1,5 meter afstand, voor de winkel en in de winkel
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel
 • Kom niet naar de winkel als je verkouden bent of griepklachten hebt
 • Doe doelgericht boodschappen en koop niet meer dan je nodig hebt
 • Raak alleen het product aan dat u nodig heeft
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel
 • Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel)
 • Online bestelde producten worden geleverd tot de deur.
 • Gebruik een winkelwagen indien aanwezig

Specifieke maatregelen voor de boekhandel

 • In het protocol wordt er specifiek op gewezen dat klanten alleen producten aan mogen raken die ze nodig hebben. Dit betekent dat het niet meer toegestaan is dat klanten in uw winkel boeken oppakken en bekijken. Een aantal ondernemers loste dit creatief op door van alle boeken de synopsis op een a4 te printen en deze uit het boek te laten steken, zodat het boek niet vast- of opgepakt hoeft te worden. Het inpakken van boeken in plastic is niet afdoende. Deze worden dan immers alsnog opgepakt.
 • Indien u hier geen mogelijkheden voor ziet in uw winkel, maak dan gebruik van een afhaalbalie, waar u klanten kan adviseren en van boeken kan voorzien. U laat in dit geval de klanten dus niet meer in de winkel dwalen. De medewerker haalt het betreffende boek voor de klant.
 • Heeft u in uw winkel smalle gangpaden waardoor de 1,5 meter afstand niet kan worden gehandhaafd? Stel dan een routing in met eenrichtingsverkeer. Overigens kan het in een winkel met brede doorgangen een idee zijn deze te versmallen en een routing toe te passen om zo consumenten te helpen zich aan de 1,5 meter afstand te houden.

Wij horen inmiddels dat er actief wordt gehandhaafd. U kunt dus verwachten dat u een controle krijgt. Overtreding van de regels kan de boekverkoper een boete opleveren van maximaal € 4.000,= per overtreding en de klant een boete van maximaal € 400,= per overtreding.