Veel gestelde vragen2020-02-29T11:56:17+01:00

Algemene Leden Vergadering

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de KBb wordt gehouden in juni 2019. Plaats, datum en precieze aanvangstijd zijn nog niet bekend. Houd de nieuwsbrief hiervoor in de gaten.

De notulen kunt u uiterlijk één maand voor aanvang van de ALV downloaden via ‘Mijn KBb’ » 

Omzetopgave

U heeft van de KBb een mailtje ontvangen met daarin het verzoek om uw omzetopgave 2018 in te vullen op het KBb-ledenportaal.
In het portal wordt gevraagd naar de boekenomzet 2018 inclusief de boekenomzet van uw eventuele filialen. In het geval u onlangs uw boekhandel heeft geopend of een bestaande boekhandel heeft overgenomen, neemt het bestuur genoegen met een reële inschatting van de te realiseren omzet. Deze gegevens staan in uw ondernemersplan of bepaalt u op basis van de gerealiseerde omzet van de voormalig eigenaar.
In dit mailtje vindt u ook de gegevens waarmee u kunt inloggen op het KBb-ledenportaal. In dit portaal kunt u uw omzetopgave doorgeven en uw algemene bedrijfsgegevens controleren.
U vindt hier onze handleiding.

De KBb vraagt elk jaar zijn leden op een opzetopgave in te vullen. Op basis van deze opgave wordt niet alleen de contributie bepaald maar ook het aantal stemmen, dat van doorslag kan zijn bij de stemmingen tijdens ALV.

Dankzij uw omzetopgave en uw contributie kan de KBb onverminderd door kan gaan met activiteiten zoals het afsluiten van de cao, de Wet op de vaste boekenprijs, het lobbyen voor het lage Btw-tarief en tegen piraterij, het behartigen van de belangen bij CB en CPNB.

U heeft per mail inloggegevens ontvangen voor het KBb-ledenportaal. In dit portaal kunt u uw omzetopgave doorgeven en uw algemene bedrijfsgegevens controleren. U vindt hier de handleiding.

Digitale omzetopgave2020-06-15T10:09:33+02:00

Klik hier voor een toelichting op het invullen van uw omzetopgave.

Wanneer is de aankomende ALV?2019-02-06T14:40:34+01:00

Wanneer de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is, kunt u zien in de agenda.

Wachtwoord vergeten2015-08-18T12:53:45+02:00

Afgeschermde deel
Volg deze procedure

Leden-forum
Volg deze procedure

Ga naar de bovenkant