Gisteren bracht minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een werkbezoek aan boekhandel Broese. Zij deed dit op uitnodiging van Anne Schroën, directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond.

Tijdens de bijeenkomst kreeg minister Van Engelshoven een rondleiding door het nieuwe Broese van eigenaren Sandra en Erik van Doorn. Er werd daarnaast een beeld geschetst van de situatie in het land. Onder meer door twee filmpjes. In een van de filmpjes werd de nadruk gelegd op de culturele waarde van de boekhandel. U bekijkt het hier. Daarnaast was er een compilatie van zogenaamde frontberichten vanuit het hele land waarin de huidige situatie wordt geschetst. Klik hier om het te bekijken.

‘De filmpjes tonen veel nuchterheid en daadkracht bij de ondernemers’, aldus Anne Schroën. ‘De minister was daarvan onder de indruk. Boekwinkels staan voor een onzekere uitdaging – vooral als de 1,5 meter-samenleving het onmogelijk zou maken om in de laatste zes weken van het jaar, waarin de boekhandel normaal 20% van zijn jaaromzet draait, de gebruikelijke aantallen te kunnen verkopen. Maar ze zitten niet bij de pakken neer.’ Minister Ingrid van Engelshoven beloofde dat ze zich gaat zich inspannen om te zorgen voor een zo gunstig mogelijk klimaat voor de boekhandel.

Er werd vervolgens na het bekijken van de berichten uit het land nog kort nagepraat met KBb-voorzitter Rob Haans, GAU-voorzitter Geneviève Waldmann en CPNB-directeur Eveline Aendekerk.