De boekenbranche is verheugd over de bevindingen in het door de bureaus Significant/Ape en Dialogic uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet vaste boekenprijs (Wvbp). Dit is op 13 maart door minister Van Engelshoven van OCW naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister constateert in haar begeleidende brief dat de Wet vaste boekenprijs een blijvend, effectief instrument is dat bijdraagt aan een pluriform aanbod en brede beschikbaarheid van boeken, ook op literair-cultureel gebied. De minister wordt daarin ondersteund door de Raad voor Cultuur. De Koninklijke Boekverkopersbond en de Groep Algemene Uitgevers zijn verheugd over met deze steun en rekenen ook op de blijvende steun van de Tweede Kamer voor deze voor het boekenvak belangrijke wet.

Volgens Anne Schroën, directeur Koninklijke Boekverkopersbond, laat deze evaluatie duidelijk zien dat de Wvbp werkt. “Dankzij de Wet vaste boekenprijs kunnen boekhandels een breed assortiment aanbieden uit het pluriforme aanbod van Nederlandse literatuur dat door de uitgevers kan worden uitgegeven. Recent Onderzoek van KVB Boekwerk laat zien dat boekhandels bijdragen aan een aantrekkelijk winkelklimaat en de leefbaarheid van een dorp of stad. Wij vinden daarom dat iedere Nederlander recht heeft op een goede boekhandel in zijn of haar directe omgeving.”

Schroën vervolgt: “De Wet vaste boekenprijs en het cultureel ondernemerschap van de boekverkopers zorgen ervoor dat er de afgelopen jaren ook prachtige boekhandels bij zijn gekomen, zoals boekhandel Donner die binnenkort de Rotterdam Promotieprijs krijgt uitgereikt, Broese die volgende maand verhuist naar Post Utrecht of Paagman die dit jaar nog een vestiging opent in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. We zien bovendien dat fysieke boekhandels en online boekhandels naast elkaar bestaan. Fysieke boekhandels hebben een etalagefunctie en zorgen dat mensen vaker met nieuwe titels in aanraking komen. En fysieke boekhandels hebben een aanjaagfunctie in de eerste kwetsbare weken van de verschijning van een nieuwe titel. De online boekhandel is daaraan complementair en juist erg goed om mensen boeken te adviseren die passen bij hun eerdere koop- en zoekgedrag.”

Martijn David, Algemeen Secretaris Groep Algemene Uitgevers: “Een doel van de Wvbp is om uitgevers in staat te stellen een breed en divers samengesteld titelaanbod uit te blijven geven. Uit onderzoek blijkt dat uitgevers en boekverkopers de kruissubsidiëring tussen bestsellers en andere titels daadwerkelijk inzetten om een pluriform Nederlandstalig assortiment aan te bieden. De Wvbp dient daarmee een matschappelijk en cultureel belang. Wij delen de zorg van de minister over de daling van de leesvaardigheid en het leesplezier bij met name jongeren. Het boekenvak ziet de urgentie van dit probleem en levert een belangrijke bijdrage om meer mensen te laten lezen.”

KVB Boekwerk

Een belangrijke verandering ten opzichte van de vorige evaluatie van de Wvbp is het bestaan van KVB Boekwerk. Dit kennis- en innovatieplatform is in 2015 van start gegaan met als concrete opdracht: de markt in kaart brengen, het faciliteren van onderzoeksgegevens voor OCW, het ontwikkelen van een innovatieagenda en het bundelen van onderzoeksgegevens over culturele en leesbevorderende prestaties. Daar is KVB Boekwerk volgens de evaluatie goed in geslaagd. KVB Boekwerk wordt daarom gecontinueerd.