De brancheorganisatie voor boekhandels

Wie zijn wij

De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. (KBb) is de brancheorganisatie voor de boekhandel. De bond behartigt de belangen van de spil in het web, de boekverkoper, en werkt in co-creatie met zijn leden aan de implementatie van vernieuwingsprojecten in de steeds veranderende markt. De bond zet zich actief in voor een ondernemende, klantgerichte branche, die online mogelijkheden benut die naadloos integreren met de winkel. De KBb neemt het voortouw in bedrijfseconomische informatievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan een gezonde, georganiseerde en innovatieve branche.

De KBb huisvest de Boekenbon b.v., uitgever van de Boekenbon, een van de effectiefste middelen als het gaat om leesbevordering. De bond is bovendien initiatiefnemer van Boek & Bedrijf, de adviesdienst voor het boekenvak. Met trainingen en opleidingen gericht op groei in omzet, traffic en opbouw van klantdata, houdt deze adviesdienst de boekhandel bij de tijd.

Ledenvoordelen

Meer informatie en lid worden

Agenda

7 maart t/m 16 mei De Nederlandse Kinderjury 2018
5 t/m 15 april Week van de klassieken
9 en 23 april Training ‘Grip op de zaak’
10 april Workshop verkoop op locatie
10 t/m 12 april London Book Fair
11 april Congres Lezen Centraal 2018 – Stichting Lezen
14 april Independant Bookstoreday 2018
16 april Training sociale media
7 t/m 9 mei Libris/Blz. zomerbeurs
14 t/m 16 mei RDC Retail Market Zomer
22 t/m 28 mei Week van het luisterboek
29 mei Workshop gastvrijheidsbeleving
30, 31 mei en 1 juni Book Expo America

Recent nieuws

Column Anne

De voorbereidingen voor de naderende ALV op maandag 11 juni a.s. zijn in Bilthoven in volle gang. Ik hoop van harte dat u de uitnodiging per post en per mail ontvangen heeft .....

Heeft u uw omzetopgave 2017 al aan ons doorgegeven?

Begin maart heeft u van ons een e-mail ontvangen met de inloggegevens voor het KBb-ledenportaal en het verzoek uw omzet over 2017 door te geven. Mocht u uw boekenomzet nog niet hebben doorgegeven .....

Transitievergoeding langdurig zieke werknemer

Nieuwe maatregel op komst. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) worden veel werknemers die langdurig ziek zijn in dienst gehouden door hun werkgever. Ook als er geen opzegverbod meer geldt .....

Meer nieuws »De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. schept samen met zijn leden voorwaarden voor profijtelijk ondernemen en levert toegevoegde waarde voor de continuïteit en vitaliteit van de boekenbranche. We werken op basis van diverse beleidsspeerpunten en zetten ons actief in voor een innovatieve en klantgerichte branche. Om de belangen van het boekenvak optimaal te behartigen, werken we nauw samen met organisaties die een belangrijke rol spelen in de branche.

ORGANISATIE