Kennis van de markt is onmisbaar om uw beleid en strategie te kunnen bepalen. Welke ontwikkelingen zijn er door de tijd zichtbaar in de markt? Wat zijn de trends? Welke kansen en (nieuwe) mogelijkheden bieden de marktontwikkelingen? Actuele, objectieve en betrouwbare onderzoeksgegevens vormen de basis voor een adequaat beeld van de markt, waarmee u het juiste beleid kunt vormen en een constructieve strategie kunt bepalen.

KVB-SMB

De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. is samen met de Groep Algemene Uitgevers (GAU) een belangrijke partner in de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak-Stichting Marktonderzoek Boekenvak (KVB-SMB). Vier keer per jaar wordt in samenwerking met marktonderzoeksbureau GfK onderzoek gedaan naar het lees-, leen- en aankoopgedrag van consumenten. De resultaten uit de onderzoeken kunt u vinden op de site van KVB Boekwerk. KVB Boekwerk is het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. Zij maken de waarde van het boek inzichtelijk en stimuleert innovatie.

GfK

Wekelijks wordt op de belangrijkste verkooppunten in relevante verkoopkanalen het aantal verkochte boeken gemeten. Hiermee is 85% van de boekenbranche in Nederland gedekt. Deze omzet- en afzetgegevens worden doorgestuurd naar marktonderzoeksbureau GFk die hiermee periodiek de markt in kaart brengt met zijn rapportages.

Bijzondere Leerstoel Boekhandel

In 2007 heeft de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. de leerstoel Boekhandel aangesteld bij de Universiteit van Amsterdam. In 2009 is Prof. Dr. Jaap Boter aangesteld als bijzonder hoogleraar op deze leerstoel aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Doel van de leerstoel is om naast de onderzoeken die door de KBb uitgevoerd worden aanvullend wetenschappelijk onderzoek te doen naar ontwikkelingen in het boekenvak en dan specifiek voor de boekverkopers. Studenten aan de Leerstoel worden regelmatig aangemoedigd om onderzoeksopdrachten uit te voeren of om stage te lopen bij een boekondernemer.

Speciale onderzoeksopdrachten

Er worden niet alleen op structurele basis onderzoeken uitgevoerd. De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. (KBb) voert ook op ad hoc basis onderzoek uit. Veelal gaat het dan om specifieke onderzoeksvragen waarbij u gebruik kunt maken van de kennis en het netwerk van de KBb. In overleg bepalen we de exacte onderzoeksopdracht en we bespreken door wie het onderzoek wordt verricht. Het kan zijn dat de KBb het voortouw neemt en het onderzoek zelf verricht. Het is ook mogelijk dat de opdracht wordt uitbesteed aan bijvoorbeeld GfK, KVB-SMB of de UvA. Voorbeelden van dergelijke onderzoeken zijn:

  • Wat is het effect van nieuwe online toetreders op de Nederlandse boekenmarkt?
  • Wat zijn de ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van digitaal lezen?
  • Wat is de optimale samenstelling van een verkoopteam voor de boekhandel?

Meer informatie

Heeft u specifieke vragen over trends en ontwikkelingen in de markt of op welke manier u die kunt gebruiken voor uw onderneming? Wilt u weten op welke manier de bijzondere leerstoel of studenten aan de UvA een rol kunnen spelen binnen uw bedrijf? Bent u benieuwd op welke manier de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. u kan ondersteunen bij uw onderzoeksvragen? Neem contact op via info@boekbond.nl of op telefoonnummer 088 600 9500.

ADVIES
De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. ondersteunt en adviseert de boekhandelaar ook bij praktische zaken.
ADVIES