De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. zet zich in voor een innovatieve en klantgerichte branche. Hiertoe ondernemen wij verschillende activiteiten.

De Wet op de Vaste Boekenprijs

Voor Nederlandse boekhandels geldt de Wet op de Vaste Boekenprijs (WVB). Deze wet is in het leven geroepen om prijsconcurrentie te voorkomen en daarmee een brede beschikbaarheid en een divers aanbod van boeken te bevorderen. WVB regelt dat een boek in iedere winkel in Nederland (online en offline) dezelfde verkoopprijs heeft. De KBb is als initiatiefnemer voor deze Wet een groot voorstander van de vaste boekenprijs. Lees hier meer over de WVB in zijn algemeenheid, het besluit WVB, de regeling WVB en de kortingsregels WVB.

Digitalisering

Digitalisering blijft een relevant thema. De KBb is zeer actief op het gebied van digitalisering en ondersteunt de boekhandel bij het benutten van diverse ontwikkelingen op digitaal gebied. Wij vinden het van groot belang dat de boekhandel op zo’n manier gepositioneerd wordt dat het voor de consument hét verkoopkanaal bij uitstek blijft voor de verkoop van álle soorten boeken, zowel fysiek als digitaal. Daarom zetten wij ons actief in voor:

  • een laag btw-tarief voor het e-boek;
  • initiëren en stimuleren van branchebrede samenwerking.

Distributie

Distributie is een belangrijk onderdeel van de bedrijvigheid van de boekhandelaar. Wij stimuleren distributeurs om nieuwe producten te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de wens van onze leden, zoals thuisbezorging, 24-uurslevering en de digitale distributie van e-boeken. Kostenverlaging voor de boekhandel en een optimaal serviceniveau naar de consument zijn hierbij leidend.

Promotie

Het boek is een populaire manier van ontspanning en kennisvergaring. De hedendaagse consument heeft echter veel andere mogelijke vrijetijdsbestedingen en daarom is het van belang het boek voortdurend te blijven promoten. In dit kader ondersteunen wij de Stichting CPNB, die de promotie van het boek vrijwel geheel uitvoert. Ook de Boekenbon is een belangrijk verkoop- en promotiemiddel. Inname is voorbehouden aan leden van de KBb. De Boekenbon zet zich voor de plusleden in met marketingcampagnes om zo extra boekenomzet in de boekhandel te realiseren vanuit de consument en de zakelijke markt.

Bijzondere leerstoel Boekhandel

In 2007 heeft de KBb de leerstoel Boekhandel aangesteld bij de Universiteit van Amsterdam met als doel het wetenschappelijk onderzoek naar de boekhandel te bevorderen. Prof. Dr. Jaap Boter is in 2009 aangesteld als bijzonder hoogleraar. Hij doet mede namens de KBb onderzoek naar de economische en culturele betekenis van diverse ontwikkelingen binnen de branche.

Code Intermediairwisseling

Sommige boekhandels leveren producten die op abonnementsbasis worden afgenomen, zoals boekenseries, losbladige uitgaven, tijdschriften, cd-roms en online abonnementen. Om bij een wisseling de overgang van de ene intermediair naar de andere soepel te laten verlopen, heeft de KBb de Code Intermediairwisseling opgesteld. Deze Code bestaat uit een aantal regels en uitgangspunten die in acht genomen dienen te worden bij wisseling van intermediair. Doel van de Code is om zo veel mogelijk te bevorderen dat een uniforme werkwijze wordt gehanteerd door betrokken partijen in de keten. Uitgangspunt is verder dat toetreding tot de code geschiedt op basis van vrijwilligheid. Intermediairs die zich aansluiten geven dus vrijwillig aan dat zij zich willen inzetten voor de kwaliteit van de eigen service, ook als iemand overstapt.

Samenwerking

De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. initieert verschillende samenwerkingsverbanden en is actief in diverse werkgroepen.

Samenwerking