Om de belangen van het boekenvak optimaal te behartigen, werkt de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. nauw samen met organisaties die een belangrijke rol spelen in de branche. Hieronder stellen we graag enkele aan u voor. Daarnaast is de KBb betrokken bij meerdere werkgroepen en commissies die ten doel hebben de branche te versterken. In een overzicht hebben we de organisaties waarmee we veel contact hebben per categorie ingedeeld.

Distributie

Het CB is opgericht door en voor de boekenbranche en verzorgt de distributie en registratie van alle Nederlandse boeken. Het zorgt voor een brede beschikbaarheid voor iedereen en levert boeken overal in Nederland binnen 24 uur. CB huisvest bovendien de eigen voorraad van uitgeverijen en loopt voorop in logistieke vernieuwingen, digitale distributie en Printing on Demand.

Boekpromotie

Met succesvolle campagnes als de Boekenweek en Kinderboekenweek stimuleert Stichting CPNB lezen van boeken en genres in het algemeen. CPNB brengt lezen, boekwinkels en bibliotheken het hele jaar door onder de aandacht. De Boekenbon is ook een gezichtsbepalend verkoop- en promotiemiddel voor de boekhandel en bestaat al ruim 75 jaar. De Boekenbon is onder andere bedoeld om meer consumenten naar de winkel te trekken. en zorgt voor ongeveer 15% additionele omzet in de boekhandel.

Brancheorganisaties

De KBb werkt nauw samen met de brancheorganisatie voor uitgevers, het Nederlands Uitgeversverbond. Dit verbond behartigt de collectieve belangen van aangesloten uitgevers en overkoepelt de zelfstandige groepsverenigingen: Groep Algemene Uitgevers, Groep Educatieve Uitgeverijen, Magazine Media Associatie, Media voor Vak en Wetenschap, en NDP Nieuwsmedia. Kerntaken van het verbond zijn gericht op auteursrecht, contracten, digitaal lezen, privacy en leenrecht. De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak is de koepelorganisatie en de verbindende factor van commerciële, culturele en maatschappelijke partijen binnen de boekenbranche.
KVB Boekwerk is het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector zij maken de waarde van het inzichtelijk en stimuleren innovatie. Sinds 2017 presenteren zij het consumentenonderzoek naar koop-, leen- en leesgedrag van Nederlandse consumenten. Het consumentenonderzoek wordt in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) uitgevoerd door marktonderzoekbureau GFK.

Leesbevordering

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur. Het fonds draagt zorg voor een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de boekenbranche. Stichting Lezen is het kenniscentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. De stichting stimuleert initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren de kans krijgen om plezier in lezen te ontdekken. De Schrijverscentrale bemiddelt bij en organiseert auteurslezingen voor kinderen en volwassenen om een goede leescultuur te bevorderen.

Jaarverslagen
Elk jaar maakt de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. een jaarverslag waarin de activiteiten van de KBb, Boek & Bedrijf en Boekenbon staan beschreven.
Jaarverslagen