Branchevereniging voor boekhandels • Telefoon: 088 600 9500 • info@boekbond.nl

Personeelszaken

Kenniscentrum

Kenniscentrum

Personeel
zaken

Belangen behartigen.

De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. behartigt de belangen van de boekhandelaar.

Wij bieden onze leden informatie en advies en schakelen waar nodig de hulp in van onze gespecialiseerde samenwerkingspartners.

Minimumloon

Elk halfjaar aangepast, op 1 januari en 1 juli.

In groep 1 tot en met de 23-jarige leeftijd geldt steeds het wettelijk minimum jeugdloon. De loontabel geeft maandlonen weer op basis van een fulltime dienstverband van gemiddeld 38 uur. Hieronder kunt u de CAO-schalen minimumloon te bekijken. In verband met de nieuwe CAO is er een tussentijdse update geweest van de schalen, ingaande op 1 september 2019 en op 1 september 2020.

CAO schalen minimumloon per 1-1-2022

CAO schalen minimumloon per 1-7-2021

CAO schalen minimumloon per 1-1-2021

CAO schalen minimumloon per 1-9-2020

Pensioen

Pensioensregeling verplicht

Sinds 9 juli 2011 is de pensioensregeling verplicht voor werkgevers die zich voor 51% of meer bezighouden met de detailhandel. Voor meer informatie over (of deelname aan) de pensioenregeling voor de detailhandel verwijzen wij u naar www.pensioendetailhandel.nl.

Verzekeringen

Mantelcontracten met voordeel voor onze leden

De KBb sluit elk jaar mantelcontracten af met gerenommeerde verzekeraars. Dit levert interessante voordelen op voor onze leden. Via uw lidmaatschap is het mogelijk gebruik te maken van een of meer verzekeringen zoals schadeverzekeringen, levensverzekeringen, verzuim- en arboverzekeringen. Dit levert een besparing op tot 50% per verzekering! Bovendien bent u verzekerd van een passende dekking voor u als boekhandelaar.

Arbeidsgeschil

Oplossen van conflicten

Een conflict zorgt voor spanning, verlaagt de productiviteit en beïnvloedt mogelijk zelfs de klantbeleving. Het oplossen van conflicten op een constructieve wijze is daarom ontzettend belangrijk. Bij de KBb kunt juridisch advies krijgen, om vervolgens goed ingelicht eventuele verdere stappen te ondernemen. In veel gevallen is dit eerstelijnsadvies voldoende en hoeft u geen advocaat in te schakelen. Wanneer er behoefte bestaat aan specialistische bijstand of als er een procedure gevoerd moet worden, kunnen wij u doorverwijzen naar een andere partij, die u dan tegen een gereduceerd tarief bijstaat. Voor meer informatie, stuur een e-mail naar info@boekbond.nl of neem contact op via 088 600 9500.

Model
contracten

Gratis voor leden

Een juridisch correct arbeidscontract opstellen kan een tijdrovende en kostbare klus zijn. De KBb heeft daarom modelcontracten opgesteld die voor onze leden gratis te downloaden zijn. Log in om de contracten te downloaden.

Functieprofielen

Het handboek functie-indeling voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel

Het handboek functie-indeling voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel gaat uit van negen functiefamilies. Onder elke functiefamilie vallen diverse functies. Voor de functieniveaus binnen de diverse families zijn niveaubeschrijvingen opgesteld. Een functieniveau bestaat uit vier niveaukarakteristieken: complexiteit, regelcapaciteit, afbreukrisico en fysieke aspecten. Met behulp van deze karakteristieken kan worden bepaald in welke functie-/salarisgroep iemand thuishoort. De KBb heeft van de meest voorkomende functies profielen opgesteld die onze leden gratis kunnen bekijken en gebruiken. We hebben ook een formulier gemaakt waarmee u uw eigen functieprofiel kunt opstellen. Log in om het handboek in te zien en de functieprofielen en het formulier te downloaden.

CAO - hoe zit dat eigenlijk?

Voor medewerkers in de boekenbranche is de CAO Boekhandel en Kantoorvakhandel van toepassing.